ประกันมะเร็งหายห่วง - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข ประกันมะเร็งหายห่วง - อลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข

ประกันที่ดูแลทุกขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ จ่ายตามจริงสูงสุดเป็นล้าน

ประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งในทุกขั้นตอนของการรักษา เป็นแล้วเป็นอีก ก็ดูแลอย่างต่อเนื่อง สูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรคมะเร็ง และตลอดสัญญาสูงสุด 9 ล้านบาท หรือจนถึงอายุ 85 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายไหว

  • เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริง ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบ จัดเต็มค่ารักษา คุ้มครองแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา ติดตามผล สำหรับมะเร็งทุกระยะ
  • ไม่ต้องนอน รพ ก็เบิกได้ เช่น การทำเคมีบำบัด การฉายแสง
  • รับเงินก้อน กรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

แผนประกันนี้ดียังไง

  • จัดเต็มค่ารักษา สูงสุด 9 ล้านบาท
  • คุ้มครองแบบเน้นการรักษา แม้จะเป็นซ้ำอีก
  • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
ต้องการให้เราติดต่อกลับ
เงื่อนไขการรับประกัน
อ่านเพิ่มเติม
ความคุ้มครอง และผลประโยชน์
อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อการเคลมง่ายๆ