ทำไมต้องเลือก ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
 • อยู่ครบสัญญามีมรดกให้คนข้างหลัง รับเงินก้อนแผนสูงสุด 750,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า การันตีรับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี ช่วยแบ่งเบารายจ่ายวัยเกษียณได้สบาย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ยิ่งสมัครเร็วเบี้ยยิ่งถูก เบื้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 22บ. (คำนวนจากจากเบี้ยรายปี ผู้หญิง อายุ 50 ปี แผน 1)
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แบ่งจ่ายรายเดือนได้
 • ถึงแม้สุขภาพเปลี่ยน เบี้ยก็ไม่ปรับขึ้น
 • อายุรับประกันภัย 50 - 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
 • ซื้อให้ตัวเองลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บ. ตามเงื่อนไขสรรพากร
 • ซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5% (จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อกรรมธรรม์)
 • สะดวกสามารถซื้อผ่านออนไลน์ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
กราฟความคุ้มครองและผลประโยชน์

*กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่ม 2%ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนีที้ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือ บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)
*กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และได้เบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนีที้ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือ บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)
**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
***ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ จะจ่ายทุกๆ 5 ปี…โดยเริ่มจ่าย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 5 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 89 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน
อ่านเพิ่มเติม
 • ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ ซีเนียร์ สุขใจ A90/A90 (เพื่อผู้สุงอายุ)
 • หากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์เหมือนกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย แต่จะได้เพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท เฉพาะกรณีซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ( ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปีสะสม มีโอกาสสูงกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือมีโอกาสสูงกว่าผลประโยชน์กรณีเงินครบกำหนดสัญญาที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ตัวอย่างข้อยกเว้น เช่น การฆ่าตัวตายในปีแรกหรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติม เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทำร้ายร่างกายตนเองซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีระบุในกรมธรรม์
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไม่ใช่การฝากเงินจึงไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
ซื้อออนไลน์ง่ายเพียง 5 ขั้นตอน
ติดต่อการเคลมง่ายๆ
คำถามที่พบบ่อย
อ่านเพิ่มเติม
 • หากมีโรคประจำตัวจะสามารถสมัครประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ได้หรือไม่?
 • สมัครได้ เรารับประกันแน่นอนค่ะ เพราะประกันตัวนี้ไม่สนว่าสุขภาพของคุณจะเป็นเช่นไร เพียงคุณมีอายุ 50-70ปี ก็สามารถสมัครได้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เตรียมวางแผนเกษียณและมรดกให้ลูกหลานได้แน่นอนค่ะ
 • ถ้าเราซื้อประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แม่ แต่ลูกเป็นคนชำระเบี้ยแทนได้มั้ย?
 • ได้แน่นอนค่ะ ลูกหลานสามารถชำระเบี้ยแทนผู้เอาประกันซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ โดยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปีเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนรายได้ของลูกๆ และเพื่อความสะดวกยังสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อให้ความคุ้มครองต่อเนื่องไม่สะดุดค่ะ
 • หากซื้อประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) แล้ว หลังจากนั้นเกิดตรวจพบว่ามีโรค เช่น ความดัน เบาหวาน กรมธรรม์จะยกเลิกหรือไม่
 • ไม่ยกเลิกกรมธรรม์แน่นอนหากยังชำระเบี้ยต่อเนื่องและมีผลบังคับใช้ เพราะประกันฯตัวนี้ต้องการให้ลูกค้าได้วางแผนชีวิตหลังเกษียณจริงๆ ดังนั้นตั้งแต่ตอนสมัครทางบริษัทฯ จึงไม่ได้ถามโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพของผู้เอาประกันภัยอยู่แล้ว ถ้าหากตรวจพบโรคภายหลังก็ไม่ต้องกังวลค่ะ ยิ่งสมัครเร็วยิ่งคุ้มเพราะเบี้ยยิ่งถูกค่ะ
 • ซื้อประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ผ่านออนไลน์ และผ่านตัวแทนขายทางโทรศัพท์ต่างกันอย่างไร?
 • แผนประกันและความคุ้มครองเหมือนกันทุกอย่างค่ะ ช่องทางการขายขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของลูกค้าค่ะ
  > การซื้อประกันออนไลน์ : เหมาะกับลูกค้าที่ถนัดกับการซื้อประกันด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ การซื้อออนไลน์สามารถซื้อได้ตลอด 24 ชม. ตามที่ลูกค้าสะดวก อีกทั้งยังทราบผลการอนุมัติได้ทันที การซื้อผ่านออนไลน์ขั้นตอนง่ายมาก เพียงลูกค้าเตรียมบัตรประชาชนและบัตรเครดิตสำหรับการชำระเบี้ยประกัน เพื่อความรวดเร็วในการซื้อออนไลน์
  > การซื้อประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์ : เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ ไม่ถนัดกับการใช้ระบบการซื้อผ่านออนไลน์ เรามีตัวแทนมืออาชีพที่พร้อมอธิบายรายละเอียดกรมธรรม์และตอบคำถามลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าเพียงกด "เช็คเบี้ยประกัน" แจ้งชื่อ หมายเลขติดต่อ และอีเมล์ ตัวแทนมืออาชีพของเราจะรีบติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงค่ะ
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พิเศษ 50 ท่านแรก! รับ Gift Voucher Tesco Lotus เมื่อซื้อประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
 - รับ Gift voucher Tesco Lotus 1,000บาท เมื่อชำระเงินรายปี
 - รับ Gift voucher Tesco Lotus 500บาท เมื่อชำระเงินรายเดือน
 วันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 ต.ค.63 เฉพาะซื้อผ่านบัตรเครดิตทางออนไลน์เท่านั้น
หมายเหตุ
-  บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลให้ตามที่อยู่การจัดส่งกรมธรรม์หลังจากได้ออกกรมธรรม์แล้วภายใน 90 วัน และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
-  เงื่อนไขความคุ้มครองและผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์