หน้าแรก › วีดีโอ คลิป


วีดีโอ คลิป

  • พาน้องเที่ยวบางกอกปีที่ 5

  กิจกรรมพาน้องเที่ยวบางกอกปี 5 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ อลิัอันซ์ อยุธยา ที่จะพาน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด กทม. ไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญ ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ วัดพระแก้ว อัพเดทรายละเอียดกิจกรรมได้ อ่านต่อ


  ปันความรู้สู่เด็กไทย ก้าวพอเพียง CSR

  สร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "ปันความรู้สู่เด็กไทย โดย อลิอันซ์ อยุธยา" อัพเดทกิจกรรมเพื่อสังคมได้ อ่านต่อ


 • Thailand Animation Contest 2009 ก้าวพอเพียง CSR

  โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานด้านเอนิเมชั่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และรับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อเป็นแนวทางก้าวสู่เส้นทางเอนิเมชั่นมืออาชีพ อัพเดทรายละเอียดโครงการได้ที่ อ่านต่อ


  Thailand Animation Contest 2009 ก้าวทันประกันภัย

  โครงการดีๆ เพื่อเยาวชนที่ อลิอันซ์ อยุธยา ตั้งใจสานต่อภายใต้แนวความคิด " ปันความรู้สู่เด็กไทย" อัพเดทรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP