หน้าแรก › โครงการ › กิจกรรมประจำเดือน › กิจกรรมประจำทุกเดือนในปี 2556

 


กิจกรรมประจำทุกเดือนในปี 2556
กิจกรรมประจำทุกเดือนในปี 2556 เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กด้อยโอกาสในการ เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

เดือนมกราคม มอ
บความรักความอบอุ่นวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนคลองเตย

เดือนกุมภาพันธ์
- นำพนักงาน ทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย และกิจกรรมทำความสะอาดวัดครั้งยิ่งใหญ่ ณ วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
- นำน้องๆ พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกว่า 30 คน ร่วมกิจกรรม “ความรัก...ทำให้คนตาบอด” ณ สวนรถไฟ

เดือนมีนาคม                
-  กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด
-  นำน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ) ทัศนศึกษา ณ สยามโอเชี่ยลเวิร์ก

เดือนเมษายน               
ทำบุญครบรอบ 62 ปี และบริจาคโลหิต ณ อาคารเพลินจิตทางเวอร์    

เดือนพฤษภาคม           
- นำน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด ทัศนศึกษา
ณ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและท้องฟ้าจำลอง
-  รับบริจาคแว่นตา กับโครงการแว่นแก้ว
-  รัยบริจาคแว่นกันแดด กับสภากาชาดไทย

เดือนมิถุนายน              
- CSR for staff agent and customer ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการไป ทำความกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี
-  รับบริจาคกล่องนม กับมูลนิธิเพื่อพึ่ง “ภา” ยามยาก

เดือนกรกฎาคม            
-  บริจาคโลหิตทั่วประเทศ นำพนักงานตัวแทน และลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต 
-  พนักงาน Tele Sale ร่วมบริจาคโลหิต  ณ อาคารสุรวงศ์  
-  รับบริจาคกล่องนม กับมูลนิธิเพื่อพึ่ง “ภา” ยามยาก 

เดือนสิงหาคม              
- นำน้องๆ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
-  รับบริจาคอลูมิเนียม (ห่วงฝากระป๋อง วัสดุเหลือใช้ ประเภทอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

เดือนกันยายน              
รับบริจาคอลูมิเนียม (ห่วงฝากระป๋อง วัสดุเหลือใช้ ประเภทอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

เดือนตุลาคม                
รับบริจาคถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เดือนพฤศจิกายน         
รับบริจาคตุ๊กตามือสอง เพื่อน้องๆ ในห้อง ICU โรงพยาบาลเด็ก
เดือนธันวาคม              
- “อลิอันซ์ อยุธยาทำดีเพื่อพ่อ” นำพนักงาน ตัวแทน ลูกค้าร่วมบริจาคโลหิต
-  รับบริจาคปฏิทินเก่า

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP