หน้าแรก › โครงการ › โครงการต่อเนื่อง › หนังสือมือสองเพื่อน้องในชนบท

 


หนังสือมือสองเพื่อน้องในชนบท


 เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการดีๆ ในการนำเอกสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วใส่กล่องนิรภัย เพื่อนำไปย่อยสลายหรือผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

สนใจร่วมบริจาคหนังสือ
มือสองเพื่อน้องๆ ในชนบท
ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ในสังคมผ่าน โครงการหนังสือมือสองเพื่อน้อง ๆ ในชนบท เพื่อรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนไปมอบให้โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน


โดยผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือสามารถนำหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ให้ เด็กและเยาวชนมาหย่อนใส่ กล่องรับบริจาคซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1

 

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP