หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก

โครงการหลัก

 

 • อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 7

  กิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน พาน้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไทยผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

   

  อ่านต่อ...

 • ยุวมัคคุเทศก์

  หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์สำหรับ เยาวชน ให้มีโอกาสพัฒนาและ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และเป็น วิชาชีพต่อไปในอนาคต

   

  อ่านต่อ...

 • โครงการ TIC

  อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ เนคเทค ต่อยอดความสามารถของเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลก โดยนำเยาวชนที่มีความสามารถยอดเยี่ยม

   

  อ่านต่อ...

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP