หน้าแรก  › โครงการ  › โครงการต่อเนื่อง

โครงการต่อเนื่อง

 

 • หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

  กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตา ด้วยการถ่ายทอดจินตนาการจากตัวอักษรผ่านเสียงของคุณเอง เพื่อบันทึกเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

   

  อ่านต่อ...

 • Shred2Share “ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการดีๆ ในการนำเอกสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วใส่กล่องนิรภัย เพื่อนำไปย่อยสลายหรือผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

   

  อ่านต่อ...

 • หนังสือมือสองเพื่อน้องในชนบท

  เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการดีๆ ในการนำเอกสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วใส่กล่องนิรภัย เพื่อนำไปย่อยสลายหรือผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

   

  อ่านต่อ...

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP