หน้าแรก › โครงการ › โครงการต่อเนื่อง › หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

 


หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด


 กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตา ด้วยการถ่ายทอดจินตนาการจากตัวอักษรผ่านเสียงของคุณเอง เพื่อบันทึกเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

สนใจร่วมอ่านหนังสือเสียง เพื่อคนตาบอด ติดต่อ e-mail: csr@azay.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา ได้ริเริ่ม โครงการหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตา ผ่านถ่ายทอดจินตนาการจากตัวอักษรผ่านเสียงเพื่อบันทึกเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนสอน คนตาบอดทั่วประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 392 คน หนังสือที่อ่านทั้งหมดจำนวน 86 เล่ม เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดสร้างห้องบันทึกเสียง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น6 เพื่อให้พนักงาน ฝ่ายขาย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้โดยสะดวก

 

 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP