หน้าแรก › อลิอันซ์ อยุธยา กองทุนเพื่อการศึกษา

 


อลิอันซ์ อยุธยา กองทุนเพื่อการศึกษา


 


ให้เด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ได้ มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้พร้อมเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของ สังคมไทย

สนใจร่วมสมทบทุนโครงการ กองทุนเพื่อการศึกษา ติดต่อ e-mail: csr@aacp.co.th

อลิอันซ์ อยุธยา ต้องการให้เด็กไทยทุกคนมีจังหวะการศึกษาที่เท่าเทียมกัน จึงได้จัดตั้ง โครงการอลิอันซ์ อยุธยา กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อรับบริจาคกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ เพื่อจะได้พร้อมเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคมไทย


 

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP