หน้าแรก › ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Q1
Jan
Feb
Mar
  • “Save Today Safe Tomorrow” (GMW activity) 125 Years Theme –5 &10 Mar
  • Young Guide for Retired Teachers (TBC)
  • My Finance Coach
  • AJFC - Thailand
Q2
Apr
May
Jun
  • Company’s BD – “Do Good Together - One Day Nationwide” – 64 Years
  • AJFC - Thailand
Q4
Oct
Nov
Dec
  • Family Day (Co-CEM)

* หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP