งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท)จังหวัด นนทบุรี

งานนี้มีอาสาสมัคร พนักงานบริษัทและครอบครัว ร่วมกิจกรรม กว่า 40 คน ในงานนี้พี่ๆอาสาได้ร่วมกันปันความสุข ให้กับน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ทั้งจากบ้านภูมิเวท บ้านเกร็ดตระการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ) และน้องๆจากชุมชนวัดกลางเกร็ด ร่วมงานกว่า 150 คน

อิ่มรัก อิ่มใจ อิ่มบุญ คลิ๊กเพื่อชมภาพ
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP