หน้าแรก › อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมส่งความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมส่งความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล โดยระดมเงินบริจาคจากพนักงานและฝ่ายขาย จำนวน 178,000 บาท และบริษัทฯ สมทบทุนอีก 178,000 บาท รวมเป็นเงิน 356,000 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP