หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › บจม. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้มีการร่วมมือกันจัดโครงการ นำพาเด็กนักเรียนไทยให้มีโอกาสออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

YoungGuideTraining2016

บจม. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้มีการร่วมมือกันจัดโครงการ นำพาเด็กนักเรียนไทยให้มีโอกาสออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

บจม. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยว ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการหลักสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี โดยได้มอบโอกาสแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดกรุงเทพมหานครมาแล้วกว่า 42,330 คน ด้วยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วันในการชม สถานที่ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งการทัศนศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมคมศึกษาของเด็กนักเรียนที่ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสถานที่จริง
ต่อยอดจากโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก บริษัทฯ ได้ริเริ่ม โครงการ“อบรม ยุวมัคคุเทศก์” ซึ่งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2011 เพื่อให้นักเรียนที่สนใจศึกษาและเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และมีใจอยากเป็นยุวมัคคุเทศก์ได้ฝึกทักษะการเป็นยุวมัคคุเทศก์ โดยที่ผ่านมานักเรียนในกรุงเทพมหานครมากกว่า 50 คน ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จริง ในฐานะยุวมัคคุเทศก์ในโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ต่อไป เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง
ในปีนี้ บริษัทฯได้จัดกิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และกำแพงเพชร โดยมียุวมัคคุเทศก์ร่วมกิจกรรม20 คน เพื่อมาเรียนรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ กับมัคคุเทศก์ตัวจริง เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการเลือกสามจังหวัดทางภาคเหนือของไทยเพื่อให้เป็นสถานที่แก่เด็กๆได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งก็คือ จ ังหวัด สุโขทัย จังหวัด กำแพงเพรช และจังหวัด พิษณุโลก ตลอดทั้งทริปนั้นทำให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะการเป็น ไกด์นำเที่ยวอย่างแท้จริง โดยการที่น้องๆนั้นจะได้ เช็คจำนวนนักท่องเที่ยวบนรถบัสนำเที่ยวพร้อมทั้งการเสริฟกาแฟให้แก่นักท่องเที่ยวบนรถบัสในช่วงระหว่างทริปอีกด้วย รวมไปถึงน้องๆยังได้มีโอกาสนำเสนอและเล่ากล่าวเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มา ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยที่ทั้ง 4 กลุ่มของ ยุวมัคคุเทศก์นั้นได้มีการนำเสนอที่เหมือนกันคือ นำเสนอผ่านวิดีโอแต่สไตล์การเล่าเรื่องและให้ข้อมูลนั้นแตกต่างกันไป
กิจกรรมนี้ นับได้ว่า บริษัทฯ ได้มอบโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งเชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กๆได้แสดงความมั่นใจ อีกทั้งแสดงศักยภาพของตนเองในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีออกมาได้อย่างเต็มที่

รูปถ่าย ทัศนศึกษา

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP