ปรับปรุงศูนย์เด็กปฐมวัยพูนทรัพย์

PoonsapChildhoodCenter

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงศูนย์เด็กปฐมวัยพูนทรัพย์ ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม

งานนี้มีอาสาสมัคร พนักงานบริษัทและครอบครัว ร่วมกิจกรรม กว่า 20 คน ในงานนี้พี่ๆอาสาได้ร่วมกันปันความสุข ให้กับคนในชุมชน โดยการทำสื่อการสอน ทาสีรั้ว ตบแต่งผ้าม่าน และก่อฐานหอกระจ่ายข่าวชุมชน

อิ่มรัก อิ่มใจ อิ่มบุญ คลิ๊กเพื่อชมภาพ
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP