หน้าแรก › โครงการ › โครงการหลัก › บจม.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ยืนหยัดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินให้กับเด็กไทย ในกิจกรรม Global Money Week 2016

บจม.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ยืนหยัดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินให้กับเด็กไทย ในกิจกรรม Global Money Week 2016

บจม. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้จัดกิจกรรม Global Money Week 2016 โดยจัดกิจกรรมนอกเสริมหลักสูตร My Financial Coach ระหว่างวันที่ 14 ,16 และ 17 มีนาคม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตลอดกิจกรรม 3 วัน อลิอันซ์ อยุธยา ได้พานักเรียนด้อยโอกาสจาก 2 โรงเรียนแถบชานเมืองเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 225 คน ไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเช้า และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร My Finance Coach นำทีมโดย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุตรพนักงาน เป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 30 คน และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เข้ามาบันทึกภาพกิจกรรม

กิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้า นำพาน้องๆนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จังหวัดปทุมธานี น้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเงินตราในประเทศไทย ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ชมเหรียญของจริง และอุปกรณ์การผลิตเหรียญ สื่อต่างๆทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจง่ายพร้อมทั้งได้รับความสนุกในเวลาเดียวกัน โดยทางสำนักกษาปณ์นั้นมี วิดีโอที่ภาพหน้าจอเป็น 3-D พร้อมทั้งได้มีเกมให้น้องๆได้เล่นในโซนต่างๆ และยังมีโปรแกรมที่จะให้น้องๆได้ถ่ายภาพตัวเอง โดยที่รูปถ่ายของตัวเองนั้นจะไปปรากฎบนเหรียญโดยผ่านจอ LCD

สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และความสำคัญของการมาทัศนศึกษาครั้งนี้คือ เด็กๆได้ศึกษาและชมกระบวนการและวิธีการผลิตเหรียญในขั้นตอนจริงทั้งหมด โดยการศึกษาดูงานนี้ บุคคลทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาติในการเข้าชม ต้องขออนุญาติเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น

หลังจากที่ได้เรียนรู้ความสำคัญของเงินในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายทางทีมงาน My Finance Coach ได้จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กๆเพื่อนสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินวิธีพร้อมทั้งการออมเงินอย่างถูกวิธี ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม Global Money Week (GMW) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Take Part. Save Smart” ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมเพื่อเข้าใจธรรมชาติของเด็กที่ชอบการสัมผัส มีสีสัน และสนุกสนาน อีกทั้งกระตุ้นความคิดและจินตนาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา โดยทางทีมครูอาสาได้จัดโซนกิจกรรมออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานที่ 1 ความจำเป็นและความต้องการ ฐานที่ 2 การเข้าใจตนเองในการใช้จ่าย ฐานที่ 3 โฆษณา

ฐานที่ 1 ความจำเป็นและความต้องการนั้น ทางทีมงาน การ์ดที่รูปนั้นแตกต่างกันไป เช่น รูปแฮมเบอเกอร์ รูปกระเป๋านักเรียน รูปรองเท้าแบรนเนม เป็นต้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้คิดและตัดสินใจว่าสิ่งไหนคือสิ่งจำเป็น และสิ่งไหนคือสิ่งที่ต้องการ และอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 คำนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราควรเลือกซื้อของเพราะอะไร

ฐานที่ 2 แบบทดสอบลักษณะการใช้เงิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจตนเองในการใช้จ่าย โดยมีข้อสรุปให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เงินของตนเอง

ฐานที่ 3 โฆษณา เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ว่าจะเห็นโฆษณาจากที่ไหน และโฆษณามีอิทธิพลกับเราอย่างไร และให้นักเรียนได้ชิมมันฝรั่งทอดจากสองยี่ห้อที่แตกต่างกัน โดยที่ยี่ห้อแรกนั้นจะเป็นที่รู้จักจากทางโฆษณาทีวี ส่วนอีกยี่ห้อนั้นคือยี่ห้อทั่วไป และเด็กนักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นว่า พวกเขานั้นชอบยี่ห้อไหน แบบทดสอบนี้ทำให้เด็กได้คิดว่า ก่อนที่จะซื้ออะไรควรคำนึงถึงคุณภาพโดยแท้จริง ไม่ใช่การซื้อเพราะเห็นจากโฆษณา

ทางโครงการได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนั้นเด็กนนักเรียนทุกคนจึงได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน และท้ายสุดของโครงการ เด็กนักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความรู้สึกของตนเอง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยการเขียนความรู้สึกลงบนโพสอิท และแปะไว้บนกระดาน กิจกรรมนี้มีเป้าหมายหลักคือการ ปลูกฝังนิสัยให้เด็กได้รู้จักการออมเงิน อีกทั้งยังมีแจกกระปุกออมสินพื่อให้เด็กๆเพื่อใช้ออมเงินต่อไป

ความคิดเห็นบางส่วนของผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้

“หนูรู้สึกสนนุกมากเลยที่ได้เห็นการผลิตเหรียญของจริง อีกทั้งยังได้เห็นรูปหน้าของตนเองบนเหรียญด้วย” (ความรู้สึกของนักเรียนคนหนึ่ง)

“พี่รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงของเด็กๆในกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้พี่ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงกระบวนนการผลิตเหรียญของจริง อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของพี่ที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและหาได้ยากมากจริงๆ” (ความรู้สึกของพี่เลี้ยงคนหนึ่ง)

“กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต ตัวอย่างเช่น การออมเงินและใช้เงินอย่างฉลาด พร้อมทั้งรู้สึกปลาบปลื้มและขอบคุณทางโครงการที่ได้พานักเรียนไป ทัศนศึกษา ณ สำนักกษาปณ์” (ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองบ้านพร้าว)

รูปถ่าย

GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
GlobalMoney2016
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP