งานวันเด็กแห่งชาติ 2559

ChildrenDay2016

9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) จังหวัด นนทบุรี

งานนี้มีอาสาสมัคร พนักงานบริษัทและครอบครัว ร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน ในงานนี้พี่ๆอาสาได้ร่วมกันปันความสุข ให้กับน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ทั้งจากบ้านภูมิเวท บ้านเกร็ดตระการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ) และน้องๆจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ร่วมงานกว่า 150 คน

อิ่มรัก อิ่มใจ อิ่มบุญ คลิ๊กเพื่อชมภาพ
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP