หน้าแรก › Doing Good Together : สร้างสรรค์พลังจิตอาสาร่วมกับพนักงาน ตัวแทน และลูกค้า › บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกันทำความดีเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกันทำความดีเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ โดยการร่วมกันทำความดีตามประเพณีไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไทย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังบรรยายธรรมะ เลี้ยงอาหารน้องๆบ้านภูมิเวท และบริจาคเสื้อพนักงานเพื่อส่งต่อให้แก่เด็กด้อยโอกาส

ในช่วงเช้าของวันที่ 27 เมษายน 2559 คุณ ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งฝ่ายขาย พนักงาน และบุคคลทั่วไป ประมาณ 230 คน ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจาก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 19 รูป รับบาตร ซึ่งการทำบุญนี้นับนี้ถือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธต่างเชื่อว่าการทำความดี เราย่อมได้สิ่งที่ดีตอบแทน

65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary

หลังจากพิธีตักบาตรในช่วงเช้าแล้ว ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานได้ฟังธรรม ซึ่งทางศาสนาพุทธนั้นมีการเชื่อที่ว่า การได้รับฟังธรรมจะทำให้จิตใจเราสงบและคิดแต่ในสิ่งที่ดี โดยการฟังธรรมนี้ บริษัทฯ ได้นิมตร์ พระสุพล ขนติวโร จากวัดปัญญานันทาราม เป็นผู้ให้บรรยายธรรมเทศนา ให้ข้อคิด “ธรรมะกับการทำงาน” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนั้นว่าท่าน เป็นผู้ที่เก่งด้านการเทศนา ทั้งมีสาระ เข้าใจง่ายและยังสนุกสนานในเวลาเดียวกัน ซึ่งท่านได้ให้คำสอนเกี่ยวกับ ทำงานยังไงให้เรามีความสุข การบรรยายธรรมในครั้งนี้มีพนักงานร่วมฟังธรรมทั้งหมด 70 คน มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และได้ข้อคิดในการทำงาน เช่น ให้เรานั้นควรคำนึงความคิด ความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ใช่เพียงแค่หัวหน้า แต่ยังให้นึกถึงผู้ร่วมงานคนอื่นๆอีกด้วย

65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary
65thAniversary

นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สำนักงานงานใหญ่แล้ว ทางบริษัทฯยังได้จัดส่งพิซซ่าจำนวน 50 ถาดและน้ำดื่มอัดลม มอบให้กับน้องๆที่ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์ที่คอยดูแลเด็กชายเหยื่อจาการค้ามนุษย์ ซึ่งทุกปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กที่บ้านภูมิเวทนี้เป็นประจำทุกปี และในโอกาส ครบรอบ 65 ปี บริษัทฯ จึงจัดส่งความสุขในโอกาสพิเศษให้น้องถึงบ้าน ซึ่งนานๆจะได้รับโอกาสเช่นนี้สักครั้ง น้องๆมีความสุขและอิ่มในวันนั้น

65thAniversary
65thAniversary

ปิดท้ายกิจกรรมที่ด้วยการเชิญชวนให้พนักงาน ร่วมบริจาคเสื้อโปโลมากกว่า 1,000ตัว เพื่อทำการบริจาคในวันนั้นอีกด้วย กิจกรรมครบรอบ 65 ปี บจม.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตนับว่าเป็นงานการกุศลที่ทำให้ทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมทำความดี คืนสิ่งดีๆและช่วยเหลือสังคมต่อไป

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP   
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน
TOP