ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข

*เบี้ยแพงแต่คุ้ม..จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า มีเงินคืนเมื่ออยู่ครบสัญญา

*ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ แต่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี

*ตรวจพบโรคร้ายภายใน 60 วันหลังทำประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครอง

*ซื้อประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายได้คุ้ม สามารถใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริการวิดีโอคอลกับคุณหมอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (การบริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ

ข้อมูลแบบประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายได้คุ้ม

ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

เราอยากให้คุณทราบเงื่อนไขก่อนทำประกัน เพราะ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทประกันชีวิตที่กล้าบอกเงื่อนไข

*เบี้ยแพงแต่คุ้ม...จ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็มีเงินก้อน เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา จ่ายเบี้ย 20 ปีคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี

*ตรวจพบโรคร้ายแรงภายใน 60 วันหลังทำสัญญาประกันภัย ไม่ได้รับความคุ้มครอง

*ตรวจพบโรคร้ายแรงหลังจาก 60 วันหลังทำสัญญาประกันภัย และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยอีกต่อไป แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญาหรือจนกว่าจะครบวงเงิน

สนใจแบบประกัน

โทรเลย 1373

หรือ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 1)**

 1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี
 2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
 4. การผ่าตัดตับ
 5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง
 6. โรค Refractory Angina ที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น
 7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
 8. การผ่าตัดฝัง Cochlear
 9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 2)**

 1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ
 2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 4. อาการตับวายระยะสุดท้าย
 5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย
 6. ภาวะหมดสติ
 7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 10. ภาวะไตวายระยะสุดท้ายทั้ง 2 ข้าง
 11. การสูญเสียการได้ยิน
 12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 13. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสิ้นเชิงและถาวร
 14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ
 15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • ข้อมูล ในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • ประกันโรคร้ายได้คุ้มเป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ มาย ซี ไอ แคร์ A85/20
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • สามารถใช้บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการสุขภาพที่ใช้กับประกันนี้ได้

บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Second Medical Opinion) บริการดีๆ ที่อลิอันซ์ อยุธยา คัดสรรมาให้เพราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณเผชิญความเจ็บป่วยเพียงลำพัง

บริการวิดีโอคอลกับคุณหมอ

บริการดีๆ จาก อลิอันซ์ อยุธยา ให้คุณปรึกษาด้านสุขภาพทั้งกาย และใจผ่านวิดีโอคอล โดย คุณหมอ คุณหมอเฉพาะทาง นักจิตวิทยา เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ ปรึกษาคุณหมอได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และรอคิว เหมือนมีแพทย์ และพยาบาลประจำตัว