Allianz Ayudhya Insurance - Football for life

รับสมัครคนไม่กลัวแพ้จากทั่วประเทศ

4 ผู้ชนะ! จะได้เข้าแคมป์ กับ นักเตะบาเยิร์น

อยากไปอะดิ? ถ้าอายุ 14-16 ปี สมัครเลย รออะไร ถึง 30 มิ.ย. นี้เท่านั้น!

AJFC 2018: 6 สนามทั่วประเทศ
ภาคเหนือ
 • 26 พ.ค. 61
 • สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
 • 2 มิ.ย. 61
 • สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี
ภาคตะวันออก
 • 9 มิ.ย. 61
 • สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
ภาคใต้
 • 16 มิ.ย. 61
 • สนามกีฬากลาง จ.ตรัง
ภาคตะวันตก
 • 23 มิ.ย. 61
 • สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
กรุงเทพ
 • 30 มิ.ย. 61
 • สนามซ้อมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จ.กรุงเทพฯ

เข้าร่วมกลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร

Allianz Junior Football Camp 2018

หลักเกณฑ์การรับสมัคร AJFC Thailand 2018

 1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี สัญชาติไทย
 2. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่โครงการกำหนดได้
 3. ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในขั้นต่อไปได้
 4. ผู้สมัครตกลงยินยอมที่จะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผลการคัดเลือก ในทุกๆ ช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
 5. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ทำการบันทึกภายในระยะเวลากิจกรรม และ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละรอบ เป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก หรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมัครไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง