Allianz Ayudhya Insurance - Football for life

รับสมัครคนไม่กลัวแพ้จากทั่วประเทศ

4 ผู้ชนะ! จะได้เข้าแคมป์ กับ นักเตะบาเยิร์น

อยากไปอะดิ? ถ้าอายุ 14-16 ปี สมัครเลย รออะไร ถึง 30 มิ.ย. นี้เท่านั้น!

AJFC 2018: 6 สนามทั่วประเทศ
กรุงเทพ
  • 30 มิ.ย. 61
  • สนามซ้อมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด จ.กรุงเทพฯ

เข้าร่วมกลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร

Allianz Junior Football Camp 2018

หลักเกณฑ์การรับสมัคร AJFC Thailand 2018

  1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี สัญชาติไทย
  2. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่โครงการกำหนดได้
  3. ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในขั้นต่อไปได้
  4. ผู้สมัครตกลงยินยอมที่จะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผลการคัดเลือก ในทุกๆ ช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
  5. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ทำการบันทึกภายในระยะเวลากิจกรรม และ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละรอบ เป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก หรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมัครไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง