เปิดตำนานกำแพงเบอร์ลิน
31 พฤษภาคม 2559
Last updated at 16:56
เปิดตำนานกำแพงเบอร์ลิน
กำแพงเบอร์ลิน ชื่อนี้น้องๆเด็กๆรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่คุ้นหูมากนัก หรืออาจจะเคยได้ยินผ่านๆ แต่ถ้าย้อนหลังกลับไป 20-30 ปีที่แล้ว กำแพงแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของโลก เพราะเป็นกำแพงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้ขวางกั้นศัตรู แต่ขวางกั้นคนในชาติเดียวกันเอง
ย้อนหลังกลับไปหลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488 ประเทศเยอรมนี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายโลกเสรี และฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยมีความขัดแย้งรุนแรง ทำให้เยอรมนี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศได้แก่ เยอรมนีตะวันออก และเยอรมนีตะวันตก ตามแนวคิดของตนเอง
 
เบอร์ลินในฐานะเมืองหลวงของประเทศก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วย โดยเป็น เบอร์ลินตะวันตก และเบอร์ลินตะวันออก โดยผู้คนทั้งสองฝั่งจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้ในช่วงแรก แต่ด้วยความขัดแย้งทำให้เกิดการอพยพของผู้คนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีความเจริญกว่า จนสุดท้ายมีการสร้างกำแพงที่ไม่เพียแค่สูง แต่ยังลงลึกลงไปถึงใต้ดิน (ในสถานีรถไฟใต้ดินก็มีกำแพง!) เพื่อขวางกั้นผู้คนทั้งสองฝั่ง
 
แต่ด้วยความที่เป็นสายเลือดเดียวกัน ทำให้มีความพยายามของชาวเยอรมันที่จะข้ามฝั่งเสมอ และทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการลอบข้ามฝั่งโดยฝีมือของทหารที่รักษาการณ์ แต่สุดท้ายในปี ค.ศ.1989 ทางรัฐบาลเยอรมนีตะวันออก ประกาศเปิดพรมแดนทำให้ชาวเยอรมันสามารถเดินทางผ่านแดนได้อย่างอิสระ โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ชาวเยอรมันตะวันออกได้มารวมกันที่กำแพงเบอร์ลิน เพื่อเดินข้ามแดนไปยังเบอร์ลินตะวันตกได้เป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี
 
วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ชาวเบอร์ลิน และชาวเยอรมันได้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง เป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงทมิฬที่สูงใหญ่แต่ท้ายที่สุดก็ไม่อาจขวางความรักและความผูกพันระหว่างชาวเยอรมันด้วยกันได้
 
ปัจจุบันกำแพงเบอร์ลินถูกทุบไปนานแล้ว เหลือไว้เพียงบางส่วนที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตเท่านั้น
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107537001315 > คำสงวน