#กล้าคว้าโอกาส
ร่วมแชร์ภาพผ่าน Instagram พร้อมใส่ #กล้าคว้าโอกาส 
© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107537001315 > คำสงวน