AJFC Bali
อลิอันซ์ อยุธยา DREAM CUP 2016

โครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ระดับเอเชีย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย มาร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชจากทีมบาเยิร์น
มิวนิค ที่เดินทางมาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่น้องๆโดยเฉพาะ โดยปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยจะจัดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากจัดที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยในครั้งแรก

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับนอกเหนือจากความรู้และแรงบันดาลใจแล้ว ยังจะได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติ ฝึกฝนทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแสดงออกถึงน้ำใจ การอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตทั้งสิ้น

และเหนืออื่นใด น้องๆที่มีผลงานเข้าตาคณะกรรมการที่ไม่ได้ตัดสินจากเพียงเรื่องของทักษะการเล่นฟุตบอล แต่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆรอบด้านด้วย จะได้รับเลือกให้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิตกับ โครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ระดับโลก ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีต่อไป

© อลิอันซ์ อยุธยา (ประเทศไทย) เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107537001315 > คำสงวน