หลักเกณฑ์การรับสมัคร AJFC Thailand 2017
  • เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี สัญชาติไทย
  • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่โครงการกำหนดได้
  • ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในขั้นต่อไปได้
  • ผู้สมัครตกลงยินยอมที่จะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผลการคัดเลือก ในทุกๆ ช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ภายนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
  • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ทำการบันทึกภายในระยะเวลากิจกรรม และ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละรอบ เป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก หรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมัครไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน
การคัดเลือกเยาวชนรอบแรก 40 คน จาก 8 โซน
คณะกรรมการจะคัดเลือกตามตำแหน่งที่ตนถนัด (ผู้รักษาประตู, กองหลัง, กองกลาง, กองหน้า) เริ่มด้วยการให้คะแนนจากทักษะพื้นฐานของฟุตบอล (เลี้ยง, ส่ง, โหม่ง, ยิง, สมรรถภาพทางกาย) โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกเยาชนที่มีคะแนนดีที่สุดในแต่ละตำแหน่ง ผ่านเข้าสู่รอบดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู จำนวน 1 ตำแหน่ง/โซน
กองหลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง/โซน
กองกลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง/โซน
กองหน้า จำนวน 1 ตำแหน่ง/โซน
เปิดรับสมัครเยาวชน จำนวน 8 โซน โดยจังหวัดที่ทำการคัดเลือกรอบกลุ่มโซน ได้แก่
โซนที่ 1: ภาคเหนือ ตอนบน จ.เชียงใหม่ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 มิ.ย. 60
โซนที่ 2: ภาคเหนือ ตอนล่าง จ.พิษณุโลก สนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วันที่ 27 พ.ค. 60
โซนที่ 3: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จ.ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 6 พ.ค. 60
โซนที่ 4: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จ.นครราชสีมา สนามโรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 13 พ.ค. 60
โซนที่ 5: ภาคตะวันตก-ภาคกลาง จ.สระบุรี สนาม อบจ.สระบุรี วันที่ 17 มิ.ย. 60
โซนที่ 6: ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ 20 พ.ค. 60
โซนที่ 7: ภาคใต้ จ.พัทลุง สนามโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง วันที่ 10 มิ.ย. 60
โซนที่ 8: กรุงเทพมหานคร ณ สนามกกท.1 หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 24 มิ.ย. 60
**สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รางวัล : 40 คน จาก 8 โซน จะได้รับ ทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท  
การคัดเลือกเยาวชนรอบสุดท้าย 8 คน จาก Bangkok Camp พร้อมเข้าสู่รายการ “ซัลโวโกมิวนิค”
รูปแบบการคัดเลือกรอบสุดท้าย จากเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบกลุ่มโซน จำนวน 40 คน จะเหลือ 8 คนโดยคณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนทั้งหมดตั้งแต่เยาวชนเข้าแคมป์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน หลักสูตรการคัดเลือกถูกออกแบบโดยคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อให้สามารถประเมิน คุณภาพ และคัดเลือกคัดเลือกเยาวชนที่ดีที่สุดในแต่ล่ะตำแหน่ง จำนวน 8 คน คัดเลือก และฝึกอบรมตามแผนที่กาหนด ดังนี้
เทคนิค การเล่นฟุตบอลในแต่ละตาแหน่ง, การเข้าใจเกมในสนามฟุตบอล
ร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จิตวิทยา ความประพฤติ, ความมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอล
นันทนาการ การละลายพฤติกรรม, เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, การทางานเป็นทีม
ภาคทฤษฎี หลักโภชนาการที่ถูกต้อง, แนวทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
ภาคปฏิบัติลงเป็นทีม ปฏิบัติภายใต้ตามกฎกติกามารยาทจริง
รางวัล : 8 คน จาก Bangkok Camp จะได้รับ
  • เสื้อ Super Star AJFC 2017
  • ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าคัดเลือกที่ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
การคัดเลือก 4 คน จากบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สู่ บาเยิร์น มิวนิค ประเทศเยอรมันนี
9 เยาวชน ตัวแทนประเทศไทย (8 คนจาก Bangkok Camp และ 1 คน จากออนไลน์) จะได้รับโอกาส สัมผัสประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอล พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับโค้ชเยาวชนทีมบาเยิร์น พร้อมกับเพื่อนๆ เยาวชน โซนเอเชีย ซึ่งโค้ชเยาวชนจากทีมบาเยิร์น จะเป็นผู้คัดเลือกนักเตะไทยเพียง 4 คนสุดท้าย เพื่อเข้าร่วม AJFC Munich กับประสบการณ์สุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตทิ่เงินซื้อไม่ได้
ย้อนกลับ